Julia Kristeva, The Severed Head: Capital Visions

''That is how the guillotine of history falls, sparing neither men nor works'' Julia Kristeva

W swojej najnowszej książce, Kristeva analizuje artystyczne reprezentacje odciętych głów od paleolitu do współczesności. Przeglądając obrazy, rzeźby, i rysunki, Kristeva dowodzi ponownie swojego krytycznego spojrzenia. Jej analiza głowy jako symbolu i metafory, religijnego obiektu i fizycznego faktu rozwija krytyczny wątek jej twórczości zapoczątkowany w Power of Horror i bada potencjał twarzy jako pośrednika w doświadczeniu sacrum.